تصویری که می‌بینید متعلق به یک دفترچه حساب قدیمی بانک تجارت در اواخر دهه 70 می‌باشد که سیاست های اون دوران رو به عنوان کاهش جمعیت ایران نشون میده.

آسایش و سلامت بیشتر با فرزند کمتر - شعار بانک تجارت در دهه 1380
آسایش و سلامت بیشتر با فرزند کمتر

وقتی با این شعار مواجه شدم، خیلی تعجب کردم؛ شاید اگه الآن رشد جمعیت ایران منفی نمی‌شد؛ اینقدر تعجب نمی‌کردم.

در واقع امروز نباید از رشد منفی جمعیت در ایران تعجب کرد؛ به این دلیل که این دقیقاً مطابق با برنامه ریزی‌ها و حاصل چندین سال تلاش برای متوقف کردن رشد جمعیت ایران هست که ظاهراْ موفقیت آمیر هم بوده.

امروزه اکثر خانواده های ایرانی ۱ یا 2 فرزند دارن ولی آیا آسایش و سلامت بیشتری هم دارند؟

جمعیت زیاد مزایا و معایبی دارد: هزینه دولت ها با افزایش جمعیت به شدت افزایش پیدا می‌کند؛ از طرفی حالا استنباط می‌شود که جمعیت پیر، هزینه بیشتری به نسبت جمعیت زیاد برای دولت می‌تراشد.

چرا امروزه به مقوله افزایش جمعیت کشور و جمعیت جوان پرداخته می‌شود درحالیکه از دهه‌ها قبل برای کاهش جمعیت ایران برنامه ریزی صورت می‌گرفته است؟

در ۲ سال گذشته تعداد زیادی انسان شریف از دست دادیم اما آیا واقعاً کاهش جمعیت یک سیاست جهانی برای 8 میلیارد نفر بود؟

این نوشته صرفاْ واگویی بخشی از تاریخ ایران می‌باشد.

بستن منو