تمام بدبختی بشر ناشی از عدم قابلیت تنها ماندن در اتاقش است.

نقل قول از کتاب آلن دوباتن در جستارهایی در باب عشق از زبان پاسکال

لینک نسخه فارسی در زیر نقل بالا قرار گرفته است؛ برای لینک نسخه انگلیسی کتاب در سایت آمازون (اینجا) بزنید.

بستن منو