آفتاب سوزان و پرندگان به این طرف و آن طرف می دویدند، درخت بادام از شدت گرما صورتش به زردی می زد. پیرمردی دنیا دیده که از سایه کنار خیابان میگذشت ناامید در افکارش غوطه ور بود:

بهار امسال بارانی نبارید دیگر کی میخواهد باران ببارد؛ علف های بیابان هم دیگر مرده اند، آب آبادی هفته ای یک بار وصل می شود، دلم به حال علف های بیابان می سوزد یعنی خدا به این زبان بسته ها هم رحمی ندارد…

روزها از پی هم به سرعت می دوید تا برج رمضان از راه رسید؛ کشاورزان جوهای مزرعه‌شان را درو کرده بودند و فقط بعضی هنوز گندم هایشان را گذاشته بودند.

همه از سختی امسال و خشکسالی می گفتند، تقریبا هیچ کس امیدی نداشت.

باران و رعد و برق در مزرعه
Photo by Eugene Triguba on Unsplash / تصویر متعلق به کشور آمریکا

19 روز از رمضان گذشت دیگر کسی به فکر نبود بعضی ها نعوذ بالله به شک افتاده بودند.

تا اینکه شب نوزدهم صدای صاعقه همه را لرزاند، برق رفت و همه غافلگیر شدند: چند ثانیه بعد نغمه باران از هر طرف به صدا درآمد، جیغ شادی بچه ها امید را به بطن قلب ناامید یخ زده مردم رساند و گویی قلب مردم دوباره سبز شد، تقریبا هیچ کس حتی فکرش را هم نمی کرد بعد از آن همه صاعقه های بی باران؛ این چنین بارانی ببارد.

فواید رعد و برق

ناگهان نوری در آسمان می درخشد و شما می گویید الآن رعد آن برق چنان صدایی به پا می کند که همه لحظه ای متوقف شده و می ترسند و باز ادامه کارشان را انجام می دهند. اگر مثل من در کویر زندگی می کنید، صدای رعد و برق یعنی برق امید که در دل مردم جرقه می زند. و پس از اندکی نغمه های باران بر روی زمین جاری می شود اما این بار از خودم پرسیدم رعد و برق چه فایده ای دارد؟

از آنجا که هیچ کار خدا بی حکمت نیست، قطعا دلیلی برای این صدای مهیب وجود دارد که متوجه صدای پرندگان در هنگام رعد و برق شدم. با اینکه من در شهر زندگی می کنم اما این روزها صدای پرندگان موسیقی زندگی روزمره ام شده است، سال ها همین جا زندگی می کرده ام امّا گویی اصلا وجود آن ها را حس نمی کردم.

با کمی تفکر بیشتر به این نتیجه رسیدم که صدای رعد و برق باعث می شود تا این پرندگان که به دنبال غذا به این طرف و آن طرف پرواز می کنند، به فکر سر پناهی باشند تا زیر سقوط ذرات باران و ژاله خیس نشوند. حدس میزنم بال های این پرندگان اگر خیس شود دیگر نمی توانند پرواز کنند و ممکن است سیل یا بارش شدید باران به آن ها صدمه بزند یا باعث مرگ شان شود.

اگر بخواهیم از نگاه علمی به آن نگاه کنیم: تا اینجا فقط فرضیه داریم و باید این موضوع را اثبات کرد.

شاید برخی از شما برای انجام تحقیق تان به این مطلب رسیده اید؛ لازم می دانم برخی از فواید رعد و برق را موقعی که میخواستم ببینم موضوع بالا قبلا مطرح یا اثبات شده برای تان لیست کنم:

  • خاصیت ضد عفونی کنندگی دارد یعنی باعث می شود تا ترکیب آب اکسیژنه آن میکروب ها را از بین ببرد
  • خاصیت کودرسانی دارد یعنی خاصیت اسیدی ترکیبات حاصل آن باعث می شود تا به ترکیب شدن با خاک، خاک حاصلخیز تر شود
  • خواص روحی برای انسان دارد اینکه باعث نشاط در انسان می شود
  • و…
بستن منو