این فرمول فقط برای کودکان نیست و به نظرم شامل همه کسایی میشه که فعالیت های ذهنی روتین روزانه شون هست: مثل دانشجو ها، معلم ها، افراد شاغلی با کامپیوتر و یا محاسبات سر و کار دارن.

مثلا کارمندهای بانک بعد از اون همه حساب و کتاب وقتی میرسن خونه، چیکار می کنن؟

میخوابن ایناست که باعث تهدید سلامتی کارمندها میشه.

از مضرات عدم استراحت ذهنی

  • استرس مزمن
  • کابوس های شبانه
  • تشویش افکار
  • و افسردگی

هست.

بستن منو